Εορταστικό Πρόγραμμα Δήμος Θέρμης

Εορταστικό Πρόγραμμα Δήμος Θέρμης

❞𝝬𝝦𝝞𝝨𝝩𝝤𝝪𝝘𝝚𝝢𝝢𝝖 𝟮𝟬𝟮𝟯❞ Εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον Δήμο Θέρμης. Χρονική περίοδος: 1 Δεκεμβρίου ως 29 Δεκεμβρίου 2023 Ο Δήμος Θέρμης και 𝝶 𝝙𝝶𝝻𝝾𝞃𝝸𝝹ή 𝝚𝝿𝝸𝞆𝝴ί𝞀𝝶𝞂𝝶 𝝥𝝾𝝺𝝸𝞃𝝸𝞂𝝻𝝾ύ, 𝝥𝝴𝞀𝝸𝝱ά𝝺𝝺𝝾𝝼𝞃𝝾ς 𝝹𝝰𝝸 𝝖𝝷𝝺𝝶𝞃𝝸𝞂𝝻𝝾ύ 𝝝έ𝞀𝝻𝝶ς Πολιτισμός-Αθλητισμός Δήμου Θέρμης σε συνεργασία με :𝚱𝛐𝛊𝛎ό𝛕𝛈𝛕𝛆ς, 𝚷𝛐𝛌𝛊𝛕𝛊𝛔𝛕𝛊𝛋𝛐ύς 𝚺𝛖𝛌𝛌ό𝛄𝛐𝛖ς , 𝛕𝛊ς 𝛋𝛂𝛕ά 𝛕ό𝛑𝛐𝛖ς 𝚬𝛎ώ𝛔𝛆𝛊ς 𝚬𝛍𝛑𝛐𝛒𝛊𝛋ώ𝛎 𝚺𝛖𝛌𝛌ό𝛄𝛚𝛎 𝛋𝛂𝛊 𝚺𝛖𝛌𝛌ό𝛄𝛐𝛖ς 𝚪𝛐𝛎έ𝛚𝛎 𝛋𝛂𝛊 𝚱𝛈𝛅𝛆𝛍ό𝛎𝛚𝛎 σας προσκαλούν στις φωταγωγήσεις των χριστουγεννιάτικων δέντρων…