Συναυλία Διαμαρτυρίας στα Βασιλικά

Συναυλία Διαμαρτυρίας στα Βασιλικά

ΕΛΤΑ Βασιλικών ! Διεκδικούμε τη λειτουργία του ! To ΕΛΤΑ Βασιλικών εξυπηρετεί πάνω από 10.000 κατοίκους, Οι οικισμοί, τα χωριά μας, απέχουν απόσταση πάνω από 15 χιλ. από το κατάστημα εξυπηρέτησης που, πλέον, είναι μόνο αυτό της Θέρμης ! Δεν υπάρχει κατάστημα τραπεζικού ιδρύματος σε λειτουργία, στη δημοτική ενότητα Βασιλικών, ορισμένες συναλλαγές όπως έμβασμα χρημάτων,…