Παρουσίαση Βιβλίου “Πάροδος Διαγόρα 4”

Παρουσίαση Βιβλίου “Πάροδος Διαγόρα 4”

Στα 27 του μήνα του ΔΕΚΈΜΒΡΗ προφανώς και περί τας ώρας 6 την ΤΕΤΆΡΤΗ ασφαλώς εις την γειτονιά του ΠΑΟΚ λίγα μέτρα πιο εκεί κτίριο… παραμονεύει στέγη ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ητις άνοιξε τας πύλας διά μέγα γεγονός. ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΒΙΒΛΊΟΥ προϊόν εμού του ιδίου κι ως εκ τούτου συνεπώς σας δηλώνω ευγενώς είστε, φίλοι αγαπημένοι άπαντες προσκεκλημένοι. Μπαρντόν, έχω…