Η ομάδα μας

Σας παρουσιάζουμε τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς της Χοάνης του Θερμαϊκού.